Finwire Table #1

Mediacle, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning9,916,9-41,4%
EBITDA5,411,6-53,4%
EBITDA-marginal54,5%68,6%
Rörelseresultat-1,25,0
Rörelsemarginal29,6%
Resultat före skatt-1,54,8
Nettoresultat-2,62,5
Resultat per aktie, kronor-0,210,20
Kassaflöde från löpande verksamhet2,411,7-79,5%
Likvida medel57,435,263,1%