Finwire Table #1

Paxman, MkrQ1-2022Q1-2021
Nettoomsättning27,920,9
EBITDA-2,90,4
EBITDA-marginal1,9%
Rörelseresultat-6,9-2,4
Nettoresultat-6,2-0,7
Resultat per aktie, kronor-0,33-0,04
Kassaflöde från löpande verksamhet-3,4-4,5
Likvida medel62,039,7