Finwire Table #1

Sociallite Us, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning6,00,9566,7%
Rörelseresultat-11,8-1,56
Resultat före skatt-12,8-1,95
Nettoresultat-12,7-1,72
Resultat per aktie, kronor-0,16-0,41