Finwire Table #1

Transferator, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning13,89,053,3%
EBITDA2,40,9166,7%
EBITDA-marginal17,4%10,0%
Nettoresultat1,10,11 000,0%