Finwire Table #1

Coegin Pharma, MkrQ1-2022Q1-2021
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-6,7-10,1
Resultat före skatt-6,5-10,1
Nettoresultat-6,5-10,1
Resultat per aktie, kronor-0,009-0,020