Finwire Table #1

Biofrigas, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-2,0-1,4
Resultat före skatt-2,0-1,4
Nettoresultat-2,0-1,4
Resultat per aktie, kronor-0,17-0,15
Kassaflöde från löpande verksamhet3,8-1,6
Likvida medel11,83,6227,8%