Finwire Table #1

Alltainer, MkrQ3-2021/2022Q3-2020/2021Förändring
Nettoomsättning2,20,6266,7%
EBITDA-1,1-1,5
Rörelseresultat-1,4-1,5
Nettoresultat-1,4-1,5
Resultat per aktie, kronor-0,17-0,23