Finwire Table #1

Dalsspira, MkrQ1-2022Q1-2021
Nettoomsättning5,26,9
Rörelseresultat-2,9-1,2
Resultat före skatt-3,0-1,3
Nettoresultat-3,0-1,3
Resultat per aktie, kronor-0,30-0,17
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,00,1