Finwire Table #1

Twiik, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning2,92,326,1%
Rörelseresultat-3,2-2,3
Nettoresultat-2,6-1,9
Resultat per aktie, kronor-0,29-0,48
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,2-1,6
Likvida medel6,23,863,2%