Finwire Table #1

Genetic Analysis, MNOKQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning2,51150,0%
Resultat före skatt-7,7-8,2
Nettoresultat-7,7-8,2
Resultat per aktie, NOK-0,31-0,48