Finwire Table #1

Dala Energi, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning92,887,75,8%
Rörelseresultat32,428,314,5%
Rörelsemarginal34,9%32,3%
Nettoresultat26,423,114,3%
Resultat per aktie, kronor1,070,918,9%