Finwire Table #1

Mestro, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning5,54,425,0%
Rörelseresultat-4,2-2,3
Resultat före skatt-4,3-2,3
Nettoresultat-4,3-2,3
Resultat per aktie, kronor-0,48-0,34
Kassaflöde från löpande verksamhet0,4-1,7
Likvida medel31,84,3639,5%