Finwire Table #1

Hexicon, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning5,711,6-50,9%
Rörelseresultat-19,4-1,5
Resultat före skatt-18,4-0,1
Nettoresultat-18,2-0,1
Resultat per aktie, kronor-0,050,00
Kassaflöde från löpande verksamhet-21,8-14,6
Likvida medel253,099,7153,8%