Finwire Table #1

Spacett, MkrQ1-2022Q1-2021
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-0,6-0,3
Nettoresultat-0,6-0,3
Resultat per aktie, kronor-0,09-0,04
Likvida medel26,3