Finwire Table #1

Ecorub, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning10,742,9%
Rörelseresultat-1,7-0,9
Resultat före skatt-1,8-1,0
Nettoresultat-1,8-1,0
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,005
Likvida medel2,90,4625,0%