Finwire Table #1

Movebybike, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning4,35,2-17,3%
EBITDA-2,2-2,2
Rörelseresultat-3,4-3,2
Nettoresultat-3,4-3,3
Likvida medel3,81,7123,5%