Finwire Table #1

Bokusgruppen, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning440,8461,9-4,6%
EBITDA30,227,88,6%
EBITDA-marginal6,9%6,0%
EBITA-0,4-2,4
Rörelseresultat-10,3-12,7
Resultat före skatt-13,4-19,1
Nettoresultat-10,6-15,2
Resultat per aktie, kronor-0,65-1,13