Finwire Table #1

Waystream, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning25,321,119,9%
Bruttoresultat17,216,16,8%
Bruttomarginal68,0%76,3%
EBITDA5,77,4-23,0%
EBITDA-marginal22,5%35,1%
Rörelseresultat4,25,9-28,8%
Rörelsemarginal16,6%28,0%
Nettoresultat3,34,7-29,8%
Resultat per aktie, kronor0,410,58-29,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet8,415,8-46,8%