Finwire Table #1

Biosergen, MkrQ4-2021
Nettoomsättning8,9
EBITDA-15,0
Rörelseresultat-15,0
Resultat före skatt-15,0
Nettoresultat-15,0
Likvida medel21,7