Finwire Table #1

Genesis IT, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning19,718,47,1%
Rörelseresultat3,92,650,0%
Rörelsemarginal19,8%14,1%
Resultat före skatt3,0
Nettoresultat3,42,070,0%
Resultat per aktie, kronor0,340,2070,0%
Utdelning per aktie, kronor0,500,64-21,9%