Finwire Table #1

Aerowash, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning1,72,7-37,0%
Rörelseresultat-3,3-1,2
Resultat före skatt-3,4-2,4
Nettoresultat-1,4-1,2
Resultat per aktie, kronor-0,14-0,25
Likvida medel2,71,758,8%