Finwire Table #1

Paxman, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning29,318,360,1%
EBITDA4,2-3,3
EBITDA-marginal14,3%
Rörelseresultat0,4-6,6
Rörelsemarginal1,4%
Resultat före skatt-1,3-12,0
Nettoresultat-1,3-11,1
Likvida medel72,33,61 908,3%