Finwire Table #1

Spacett, Mkr2021
Nettoresultat-0,3
Resultat per aktie, kronor-0,04
Likvida medel27,1