Finwire Table #1

Mediacle, MkrQ4-2021Q4-2020
Nettoomsättning10,514,2
EBITDA5,09,3
Rörelseresultat-1,62,7
Resultat före skatt-1,82,5
Nettoresultat-2,80,6
Resultat per aktie, kronor-0,220,05
Kassaflöde från löpande verksamhet5,08,7