Finwire Table #1

Coegin Pharma, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-8,0-1,6
Resultat före skatt-7,8-1,6
Nettoresultat-7,8-1,6
Resultat per aktie, kronor-0,013-0,003
Kassaflöde från löpande verksamhet-5,5-1,1
Likvida medel25,716,654,8%
Utdelning per aktie, kronor0