Finwire Table #1

Biofrigas, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-1,5-1,2
Resultat före skatt-1,5-1,2
Nettoresultat-1,5-1,2
Likvida medel9,06,342,9%