Finwire Table #1

Sun4Energy, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning18,27,0160,0%
Rörelseresultat0,30,7-57,1%
Rörelsemarginal1,6%10,0%
Resultat före skatt0,30,7-57,1%
Nettoresultat0,70,616,7%
Likvida medel10,42,2372,7%