Finwire Table #1

Genetic Analysis, MNOKQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning2,82,040,0%
Resultat före skatt-7,1-7,8
Nettoresultat-7,1-7,8
Resultat per aktie, NOK-0,28-0,46
Kassaflöde från löpande verksamhet-16,5-1,4
Likvida medel46,824,293,4%