Finwire Table #1

Piezomotor, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning27,99,3200,0%
Rörelseresultat-10,4-6,7
Resultat före skatt-10,5-6,7
Nettoresultat-11,3-6,7
Resultat per aktie, kronor-0,47-0,43
Utdelning per aktie, kronor0