Finwire Table #1

Adtraction, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning217,6166,530,7%
Bruttoresultat40,128,441,2%
Bruttomarginal18,4%17,1%
EBITA1111,4-3,5%
EBITA-marginal5,1%6,8%
EBITA, justerat13,9
Nettoresultat7,98,8-10,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet33,719,374,6%