Finwire Table #1

Flexqube, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Orderingång52,320,2158,9%
Nettoomsättning47,423,998,3%
EBITDA-2,8-3,1
Rörelseresultat-3,9-4,3
Resultat före skatt-4-4,4
Nettoresultat-4,1-4,4
Resultat per aktie, kronor-0,5-0,6
Utdelning per aktie, kronor00