Finwire Table #1

Vibrosense Dynamics, MkrQ2-2021/2022Q2-2020/2021Förändring
Nettoomsättning0,40,2100,0%
Rörelseresultat-2,1-2,1
Resultat före skatt-2,1-2,1
Nettoresultat-2,1-2,1
Resultat per aktie, kronor-0,14-0,15
Likvida medel11,612,0-3,3%