Finwire Table #1

Movebybike, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning5,97,1-16,9%
Rörelseresultat-2,7-2,5
Resultat före skatt-2,9-2,8
Nettoresultat-2,9-2,8
Resultat per aktie, kronor-0,35-0,46
Likvida medel6,9-0,09