Finwire Table #1

Mag Interactive, MkrQ1-2021/2022Q1-2020/2021Förändring
Nettoomsättning706311,1%
EBITDA17,19,383,9%
EBITDA-marginal24,4%14,8%
Rörelseresultat4,0-2,2
Rörelsemarginal5,7%
Nettoresultat3,7-0,2
Resultat per aktie, kronor0,14-0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet11,24,6143,5%