Finwire Table #1

Fragbite, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning46,00,95 011,1%
EBITDA2,9-3,5
EBITDA-marginal6,3%
Rörelseresultat-10,7-7,9
Resultat före skatt-10,4-7,9
Nettoresultat-11,8-7,9
Resultat per aktie, kronor-0,14-0,24