Finwire Table #1

Mediacle, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning15,610,450,0%
EBITDA10,46,365,1%
EBITDA-marginal66,7%60,6%
Rörelseresultat3,8-0,3
Rörelsemarginal24,4%
Resultat före skatt3,6-0,5
Nettoresultat1,6-1,7
Resultat per aktie, kronor0,12-0,14