Finwire Table #1

Fleming Properties, MEURQ3-2021Q3-2020Förändring
Hyresintäkter1,81,80,0%
Driftöverskott1,51,6-6,3%
Förvaltningsresultat1,11,10,0%
Resultat före skatt2,91,1163,6%
Nettoresultat2,91,1163,6%
Resultat per aktie, EUR0,480,19152,6%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, EUR10,359,746,3%