Finwire Table #1

First Venture, MkrQ3-2021Q3-2020
Rörelseresultat-3,8-3,7
Nettoresultat-3,4-3,7