Finwire Table #1

Latvian Forest, MEURQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning0,20,1100,0%
Rörelseresultat0,10,2-50,0%
Rörelsemarginal50,0%200,0%
Resultat före skatt4,70,41 075,0%
Nettoresultat4,70,41 075,0%