Finwire Table #1

Recyctec, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning3,32,065,0%
Rörelseresultat-0,1-4,1
Resultat före skatt-0,2-4,3
Nettoresultat-0,2-4,3
Resultat per aktie, kronor-0,05-1,47