Finwire Table #1

Ortoma, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-4,0-2,4
Resultat före skatt-4,0-2,4
Nettoresultat-4,0-2,4
Resultat per aktie, kronor-0,20-0,13
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,3-1,6
Likvida medel25,519,729,4%