Finwire Table #1

Ytrade Group, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning0,81,5-46,7%
Rörelseresultat-7,2-3,3
Resultat före skatt-7,2-3,3
Nettoresultat-7,2-3,3
Resultat per aktie, justerat, kronor-0,22-0,10