Finwire Table #1

Alltainer, MkrQ1-2021/2022Q1-2020/2021Förändring
Nettoomsättning0,42,5-84,0%
Rörelseresultat-1,80,1
Rörelsemarginal4,0%
Resultat per aktie, kronor-0,260,02