Finwire Table #1

C Security, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning0,50,50,0%
Rörelseresultat-4,7-0,8
Resultat före skatt-4,7-0,6
Nettoresultat-4,7-0,6
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet-3,4-0,2
Likvida medel1,30,2550,0%