Finwire Table #1

Double Bond Pharma, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning0,30,0
Rörelseresultat-4,1-5,2
Resultat före skatt-4,1-5,2
Nettoresultat-4,1-5,1
Resultat per aktie, kronor-0,07-0,12
Likvida medel15,617,1-8,8%