Finwire Table #1

Medhelp Care, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning19,517,511,4%
EBITDA4,03,514,3%
EBITDA-marginal20,5%20,0%
Resultat före skatt0,40,333,3%
Nettoresultat0,40,333,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet2,61,752,9%