Finwire Table #1

Safe Lane Gaming, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning17,20,117 100,0%
Bruttoresultat13,00,112 900,0%
Bruttoresultatmarginal75,6%100,0%
EBITDA11,7-0,3
EBITDA-marginal68,0%
Rörelseresultat-0,9-0,3
Resultat före skatt-7,4-0,6
Nettoresultat-7,4-0,6
Kassaflöde från löpande verksamhet5,80,0