Finwire Table #1

Touchtech, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning2,11,816,7%
Rörelseresultat-0,4-0,5
Resultat före skatt-0,4-0,5
Nettoresultat-0,4-0,5
Resultat per aktie, kronor-0,05-0,07