Finwire Table #1

Acconeer, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning7,92,8182,1%
Rörelseresultat-10,3-12,3
Nettoresultat-10,3-12,3
Resultat per aktie, kronor-0,44-0,53
Kassaflöde från löpande verksamhet-7,7-9,3