Finwire Table #1

Loyal Solutions, MdkkH2-2021H2-2020Förändring
Nettoomsättning7,74,957,1%
EBITDA-6,00,5
EBITDA-marginal10,2%
Rörelseresultat-8,10,5
Rörelsemarginal10,2%
Resultat före skatt-8,8-2,4
Nettoresultat-7,8-2,3